Pinottu spiraalilietevedenpoistokoneen toimintaperiaate

kone

Kierretyyppinen lietteen vedenpoistokone on eräänlainen vedenkäsittelyjärjestelmä, jota käytetään laajalti kunnallisessa jätevedenkäsittelytekniikassa, petrokemianteollisuudessa, kevyessä teollisuudessa, kemiallisissa kuiduissa, paperinvalmistuksessa, lääke-, nahka- ja muilla aloilla.

Varsinainen toiminta osoittaa, että lietteen vedenpoisto voi tuottaa asiakkaille huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia etuja.

TOIMINTAPERIAATE

Laitetta käytettäessä liete poistuu syöttöaukosta suodatinsylinteriin ja siirretään poistoaukkoon kierreakselin pyörivän siiven painalluksella. Nousua pienennetään asteittain, jolloin myös lietteen paine kasvaa. , ja paine-eroa aletaan kuivattaa, ja vesi on kiinteästä renkaasta ja aktiivisuudesta. Rengasmainen kappale suodatetaan ulos rakosta ja laite riippuu itsepuhdistustoiminnosta kiinteän levyn ja liikkuvan levyn välillä , ja suodattimen ja suodattimen välinen välys estetään. Täydellisen vedenpoiston jälkeen poistoaukon tyhjennys poistetaan poistoaukosta potkurin akselin vaikutuksesta.


Postitusaika: 10.3.2022