Useita tekijöitä, jotka vaikuttavat hihnasuodatinpuristimen lietteen poistoon

4

Hihnasuodatinpuristimen lietepuristus on dynaaminen toimintaprosessi.Lietteen määrään ja nopeuteen vaikuttavat useat tekijät.

1. Sakeutusaineen lietteen kosteuspitoisuus

Lietteen kosteus sakeuttajassa on alle 98,5 % ja lietepuristimen lietteenpoistonopeus on paljon suurempi kuin 98,5.Jos lietteen kosteuspitoisuus on alle 95 %, liete menettää juoksevuutensa, mikä ei edistä lietteen puristamista.Siksi sakeuttajassa olevan lietteen vesipitoisuutta on tarpeen vähentää, mutta vesipitoisuuden ei tulisi olla alle 95 %.

2. Aktiivilietteen osuus lietteessä

Aktiivilietehiukkaset ovat suurempia kuin anaerobisen nitrifikaation jälkeen, ja vapaa vesi erottuu paremmin lietteestä PAM:iin sekoituksen jälkeen.Lietteen puristusoperaation kautta on havaittu, että kun anaerobisen nitrifioidun lietteen osuus sakeuttajassa on suuri, kiintoaine-neste-erotusvaikutus ei ole hyvä lietteen ja lääkkeiden sekoittamisen jälkeen.Liian pienet lietehiukkaset aiheuttavat suodatinkankaan alhaisen läpäisevyyden tiivistysosassa, lisäävät kiintoaine-neste-erotuksen rasitusta paineosastossa ja vähentävät lietepuristimen tehoa.Kun aktiivilietteen osuus sakeuttimessa on suuri, kiintoaine-neste-erotusvaikutus lietepuristimen sakeutusosassa on hyvä, mikä vähentää suodatinkankaan kiinteä-neste-erottelun rasitusta painesuodatusosassa.Jos väkevöintiosastosta virtaa ulos paljon vapaata vettä, voidaan yläkoneen lietelääkeseoksen virtausta lisätä sopivasti siten, että lietepuristimen lietteen tuotto yksikköaikana kasvaa.

3. Mutalääkkeiden suhde

PAM:n lisäämisen jälkeen liete sekoitetaan aluksi putkisekoittimen läpi, sekoitetaan edelleen seuraavassa putkistossa ja lopuksi koagulointisäiliön läpi.Sekoitusprosessissa lieteaine erottaa suurimman osan vapaasta vedestä lietteestä virtauksen turbulenttisen vaikutuksen kautta ja saavuttaa sitten alustavan kiintoaine-neste-erotuksen vaikutuksen rikastusosassa.Lopulliseen muta-lääkesekoitusliuokseen ei saa sisältyä vapaata PAM:ia.

Jos PAM:n annos on liian suuri ja PAM:ia kuljetetaan sekaliuoksessa, PAM menee toisaalta hukkaan, toisaalta PAM tarttuu suodatinkankaaseen, mikä ei edistä suodatinkankaan pesua suihkuttaa vettä ja johtaa lopulta suodatinkankaan tukkeutumiseen.Jos PAM:n annos on liian pieni, muta-lääkesekoitusliuoksessa olevaa vapaata vettä ei voida erottaa lietteestä ja lietehiukkaset tukkivat suodatinkankaan, joten kiintoaine-neste-erottelua ei voida suorittaa.

4 5


Postitusaika: 14.7.2022