Kotitalouksien jätevedenkäsittelylaitteita viedään Singaporeen

4.7 (1)

4.7 (2)

Kotitalouksien jätevedenkäsittelylaitteita viedään Singaporeen.

Integroituja jätevedenkäsittelylaitteita käytetään usein pienten ja keskisuurten kotitalouksien jätevedenkäsittelyssä.Sen prosessiominaisuus on prosessireitti, jossa yhdistyvät biologinen käsittely ja fysikaalis-kemiallinen käsittely.Se voi samanaikaisesti poistaa kolloidisia epäpuhtauksia vedestä ja samalla hajottaa orgaanista ainetta ja ammoniakkityppeä ja toteuttaa mudan ja veden erottamisen.Se on taloudellinen ja tehokas uusi kotitalouksien jätevedenkäsittelyprosessi.

Integroitu kotitalousjätevedenkäsittelylaitteisto soveltuu kotitalousjäteveden käsittelyyn ja uudelleenkäyttöön asuinalueilla, kylissä, kaupungeissa, toimistorakennuksissa, ostoskeskuksissa, hotelleissa, ravintoloissa, parantoloissa, elimissa, kouluissa, joukkoissa, sairaaloissa, moottoriteillä, rautateillä, tehtaissa, kaivokset, maisemapaikat ja muut vastaavat pienet ja keskisuuret teollisuuden orgaaniset jätevedet, kuten teurastus, vesituotteiden käsittely, ruoka ja niin edelleen.Laitteilla käsitellyn jäteveden veden laatu täyttää kansalliset jätevedet.


Postitusaika: 07.04.2022